Đèn sân vườn

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Ánh sáng Sân vườn là một loại ánh sáng ngoài trời, thường là 6 m dưới đường ánh sáng ở ngoài trời, một phần chính của nó bao gồm: ánh sáng, đèn, đèn que, bích, dựa một phần nhúng phần 5 vì vườn đèn có các tính năng trang trí của, còn được gọi là cảnh quan Sân vườn đèn và đa dạng, đẹp cảnh quan. Sử dụng chủ yếu trong làn đường chậm thành phố, thu hẹp làn đường, khu dân cư, khu du lịch, công viên, quảng trường và nơi công cộng khác cho chiếu sáng ngoài trời

Yêu cầu thông tin