Trường hợp theo đó năng lượng mặt trời Street đèn ánh sáng không?

Nói năng lượng mặt trời Street, bằng cách sử dụng cuộc sống là đầy đủ lâu, trên nói năng lượng dựa vào ánh sáng mặt trời cung cấp các bức xạ của, có thể sử dụng không giới hạn và và không xử lý chất thải, cũng có thể nói rằng nó sử dụng led ánh sáng là thuộc về trầm cảm sản phẩm, bằng cách sử dụng cuộc sống lâu dài, là ánh sáng truyền thống cuộc sống 3 lần lần có, hơn nữa một mình nó bằng cách sử dụng của Sun có thể pin những đang có 5-7 năm của cuộc sống , có thể cũng một số khách hàng nói với năng lượng mặt trời Street đôi khi không thể sáng đèn có, không biết là xấu có, rằng Street năng lượng mặt trời trong tình huống hạ không sáng đèn?

Năng lượng mặt trời Street đèn không ánh sáng tình hình là không có gì khác hơn là một vài, và phổ biến nhất là pin năng lượng mặt trời sạc không đầy. Đường năng lượng mặt trời chiếu sáng street không giống như ống Street là bổ sung thêm sức mạnh, để có đêm trên dựa trên lưới điện chiếu sáng, năng lượng mặt trời Street là để chuyển đổi năng lượng mặt trời cho quyền lực, vì vậy nó cần trong ngày khi đầy đủ đã được trời cho nó bảng năng lượng mặt trời chiếu xạ, sau đó đưa năng lượng tiết kiệm, nếu pin năng lượng mặt trời không nhận sạc từ , có nghĩa là dẫn đến năng lượng mặt trời Street không sáng đèn của,, đèn năng lượng mặt trời một lần nữa đầy đủ điện trên có thể sử dụng một lần nữa đã.

Không chỉ vì pin năng lượng mặt trời sạc không đầy dẫn bên ngoài đèn Street năng lượng mặt trời không chiếu sáng, nhưng cũng có những lý do khác, chẳng hạn như thiết kế bộ điều khiển năng lượng mặt trời, thiết kế không thể xác định hoặc các dòng có vấn đề, không nhất thiết có nghĩa là năng lượng mặt trời đèn đường hư hỏng.