Thông tin liên lạc Tower

Thông tin liên lạc Tower
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Thông tin liên lạc tower
Truyền thông tháp từ tháp, nền tảng, thu lôi, bậc thang, ăng-ten

hỗ trợ thành viên bao gồm thép, vv, và nóng nhúng mạ kẽm chống ăn mòn điều trị, chủ yếu là cho lò vi sóng, FM, truyền một truyền dẫn tín hiệu mạng không dây và như thế

Yêu cầu thông tin