Tấm pin mặt trời trên sân thượng

Tấm pin mặt trời trên sân thượng
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Chức năng của các thành phần của hệ thống năng lượng mặt trời
Một hệ thống năng lượng mặt trời bao gồm các tấm pin mặt trời, bộ điều khiển năng lượng mặt trời và pin. Nếu lượng điện 110V hoặc 220V AC, các biến tần nên thêm vào các cấu hình. Vai trò của mỗi thành phần:

☆Solar bảng: bảng điều khiển năng lượng mặt trời, hầu hết không thể thiếu và có giá trị một phần của hệ thống năng lượng mặt trời, đóng một vai trò để chuyển đổi bức xạ mặt trời để năng lượng điện, gửi đến pin lưu trữ, hoặc để thúc đẩy các khối lượng công việc.

Bộ điều khiển ☆Solar: vai trò của bộ điều khiển năng lượng mặt trời là để kiểm soát trạng thái làm việc của hệ thống và cung cấp pin over-sạc bảo vệ và hơn-xử lý bảo vệ cho pin lí. Bộ điều khiển cũng nên có chức năng bồi thường nhiệt độ ở khu vực nơi tồn tại khoảng cách nhiệt độ lớn và có chuyển đổi ánh sáng kiểm soát, điều khiển thời gian chuyển đổi cho các bộ điều khiển.

☆Battery:gel pin là một trong những phổ biến nhất, chức năng của nó là để lưu trữ năng lượng hấp thụ từ bảng điều khiển năng lượng mặt trời và để giải phóng năng lượng là sử dụng.

☆Inverter: các biến tần nên cung cấp 220VAC, 110VAC điện nhiều lần. Do sản lượng trực tiếp năng lượng mặt trời là thường 12VDC, 24VDC, 48VDC, trong một số trường hợp, khi đi kèm với một loạt các điện áp tải, biến tần DC-DC là needed,e.g.convert 24VDC điện vào nguồn 5VDC (lưu ý: có nghĩa là không phải một đơn giản step-down).

Yêu cầu thông tin