Năng lượng mặt trời nối lưới điện, nhà máy

Năng lượng mặt trời nối lưới điện, nhà máy
Chi tiết sản phẩm

Năng lượng mặt trời nối lưới điện, nhà máy
Một mạng lưới kết nối hệ thống PV là một hệ thống sử dụng các tế bào năng lượng mặt trời chuyển đổi ánh sáng thành điện năng và nguồn cấp dữ liệu điện vào lưới (thường lưới điện công cộng) bởi một tối đa sức mạnh điểm theo dõi (MPPT), mạng lưới điều khiển inverter.
Trong một mạng lưới kết nối PV hệ thống, PV mô-đun, có dây với nhau để hình thức một PV mảng, vượt qua DC điện thông qua một biến tần để chuyển nó vào điện AC. Nếu hệ thống PV điện AC là lớn hơn nhu cầu của chủ sở hữu, các biến tần gửi thặng dư để tiện ích lưới điện để sử dụng bởi những người khác. Các tiện ích cung cấp nguồn AC cho chủ sở hữu vào ban đêm và thời gian khi các chủ sở hữu yêu cầu vượt quá khả năng của hệ thống PV. Đặc trưng với không có pin yêu cầu và bảo dưỡng miễn phí, kết nối mạng lưới PV power cung cấp người tiêu dùng những lợi thế kinh tế và môi trường. Đó sẽ là chính năng lượng trong tương lai.

Yêu cầu thông tin