Một cánh tay năng lượng mặt trời ánh sáng đường phố

Một cánh tay năng lượng mặt trời ánh sáng đường phố
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Ánh sáng mặt trời street

Năng lượng mặt trời được chuyển đổi thành điện năng được lưu trữ trong pin bằng bảng điều khiển năng lượng mặt trời thông qua ngày thời gian. Điện áp pin mặt trời sẽ giảm dần trong thời gian đen tối. Khi bảng điều khiển năng lượng mặt trời điện áp thấp hơn quy định điện áp, các bộ điều khiển sẽ làm cho pin cung cấp điện để tải; Khi ngày trở nên sáng sủa, điện áp pin mặt trời tăng dần dần. Sau khi điện áp lager so với quy định điện áp, bộ điều khiển sẽ ngừng cung cấp điện để nạp pin.
Đây là nguyên tắc của năng lượng mặt trời ánh sáng đường phố.

Yêu cầu thông tin